Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym i hurtownią internetową, zwanego dalej KrainaReklamy jest firma GOLDSTUDIO Adam Rudziński, ul. Spółdzielcza 11, 44-178 Przyszowice, NIP: 969-139-67-83, REGON 241064186 

1.2. Warunkiem koniecznym do dokonania zamówienia jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W KrainaReklamy.com można dokonać zakupów na dwa sposoby:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem: http://krainareklamy.com

2.1.1.1. Posługując się koszykiem na stronach serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem.

2.1.2. Kontaktując się telefonicznie pod telefonem 502-099-405 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

3.1. Formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru, wpłacenie zaliczki w PLN na konto nr 20 1050 1298 1000 0090 9252 3019 ING Bank Śląski lub zapłata kartą płatniczą. 

3.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

3.3. Koszt związany z dostawą towaru pokrywany jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego towaru.

4. FORMA DOSTAWY

4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej (GLS, DHL, UPS). Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy towaru.

4.2. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru w dniu złożenia zamówienia. 

4.2.1. KrainaReklamy nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego. 

4.3. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych . 

4.4. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki. 

4.5. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji. 

4.6. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać pod adresem: ul. Spółdzielcza 11, 44-178 Przyszowice, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu odbioru.

5. ZWROT TOWARU

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać przez e-mail pod adresem: biuro (małpa) krainareklamy.com

6. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

6.1. Dane osobowe, które przekazuje Klient podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych. 

6.2. Każdy klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian.

6.3. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych KrainaReklamy. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. KrainaReklamy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży. 

7.2. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału. 

7.3. Jedynym ważnym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień jest regulamin dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

7.4. KrainaReklamy zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie . Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

7.5. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy GOLDSTUDIO oraz na adres e-mailowy: admin (małpa) goldstudio.com.pl

7.6. KrainaReklamy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, mimo wpłaty klienta, bez określenia przyczyny, zobowiązując się do zwrotu pieniędzy na podane konto klienta.

8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar: GOLDSTUDIO Adam Rudziński, ul. Spółdzielcza 11 44-178 Przyszowice

8.2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

8.3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów udostępniony jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

8.4. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2.

8.5. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

8.6. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 • wymiany towaru na nowy;

 • naprawy towaru;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 • charakter wady – istotna czy nieistotna;

 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

8.7. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

8.8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

9.2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

 • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

9.3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Wyjątek stanowi towar indywidualnie przygotowawny (oznaczony) na wniosek klienta.

9.4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

9.6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

9.7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

9.8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. tworzenie emblematów)

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał do niego przedstawiciela w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.

9.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GOLDSTUDIO Adam Rudziński

Spółdzielcza 11

44-178 Przyszowice

admin@goldstudio.com.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________


Załącznik nr2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

GOLDSTUDIO Adam Rudziński

Spółdzielcza 11

44-178 Przyszowice

admin@goldstudio.com.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________